با توجه به پیگیری مکرر هموطنان عزیز و مصرف کنندگان قرص کلردیازپوکساید داروسازی مهردارو و علیرغم تمام مشکلات موجود جهت وارد کردن مواد اولیه این محصول ، با تلاش همکاران کوشا و پرتلاش مان ، قرص کلردیازپوکساید 5 تولید و در اختیار پخش های دارویی قرار گرفت . این دارو در حال حاضر در دسترس شمار عزیزان می باشد .

 

سال هاست در کنار شماییم .