پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر عباس محمد ، به قلم شیوای دکتر امیر عباس فتاح زاده مدیر مسئول هفته نامه سلامت