سوابق تحصیلی :

- کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

سوابق حرفه ای:

- داروسازی جابربن حیان

- داروسازی سینا دارو

-  شرکت تام ایران خودرو

-  شرکت آراد صنعت

-  مدرس و مشاور در صنعت داروسازی و صنایع وابسته

سوابق همکاری با موسسات یا سوابق تدریس حرفه ای:

- جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

-  موسسه آموزشی افق فارمد

-  موسسه آموزشی پادرا آکادمی

-  موسسه مدیریت دانش نوین