با توجه به تلاش تمامی همکاران سخت کوش شرکت داروسازی مهردارو ، قرص پروپرانولول 20 میلی گرم به سبد تولیدی این شرکت اضافه گردید . شایان ذکر است دوز های 10 و 40 میلی گرم این دارو سال هاست توسط داروسازی مهردارو تولید می شود و از سهم فروش مناسبی نیز در بازار دارویی کشور برخوردار است . 

پروپرانولول دارویی از دسته  داروهای مسدودکننده ی گیرنده های بتا می باشد. این دارو که در درمان موارد متعدد و متنوعی کاربرد دارد، بر روی عملکرد قلب و عروق خونی اثر دارد.
‎پروپرانولول با اتصال به گیرنده های مخصوصی در سلول های قلبی و عروقی به نام گیرنده های بتا، با مسدود کردن آن فرمان کاهش فعالیت قلبی را به اعصاب قلب منتقل می نماید.

16 آذر ماه 1400