با تلاش ، همدلی و کوشش پرسنل شرکت داروسازی مهردارو ، تمامی اهداف تعیین شده در سال 1400 محقق گردید . در سالی که لبریز مشکلات متعدد از جمله تحریم های ظالمانه و مشکلات فراوان اقتصادی بود ، همکاران ما با تلاش مضاعف و دلسوزانه خود موفق به تحقق این مهم گردیدند . ضمن تشکر از تمامی همکارانمان ، برای آنها آرزوی سلامتی و تندرستی داشته و امید است روند روبه رشد این شرکت در سال های آتی نیز ادامه داشته باشد .

1400/12/24