دکتر فضل اله حیدرنژادسوابق تحصیلی

 • مدرک: دکترای داروسازی حرفه ای
 • محل تحصیل: دانشگاه تبریز
 • سال فارغ التحصیلی: 1364

سوابق کاری و اجرایی

 • شرکت داروسازی سبحان: به مدت 5 سال ( تولید- فرمولاسیون مسئول فنی)
 • شرکت داروسازی لقمان: به مدت 6 ماه ( مدیر تولید و قائم مقام مسئول فنی)
 • شرکت داروسازی البرز دارو: تقریباً یکسال ( مدیر کارخانه و مدیر آزمایشگاه)
 • شرکت داروسازی تولید دارو: به مدت 9 سال معاون مدیر عامل در واحد های: دارویی و بهداشتی- تولید و فنی- حوزه بهره برداری ( دارویی و بهداشتی- فنی- لابراتوارهای کنترل- برنامه ریزی و انبارها)
 • شرکت کارخانجات داروپخش: به مدت 4 سال، معاون مدیر عامل در حوزه مهندسی تولید( فنی و مهندسی- برنامه ریزی و امور مواد- انبارها- مهندسی صنایع)
 • شرکت داروسازی سها: به مدت 2 سال معاون بهره برداری سایت چهارباغ (سها 2) و مدیر کارخانه سایت شهید فقیهی یا سها 3 (با حفظ سمت)
 • شرکت داروسازی امین: از 1389/3/1تا 1397/3/31 مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

سایر مسؤولیت ها

 • عضو هیأت مدیره شرکت های گروه تولید دارو (سایت های تاکستان و شیمی دارویی ریحانه اصفهان)
 • عضو هیأت مدیره شرکت تولید فرآورده های شیمیایی ایران (نگون سابق)
 • عضو هیأت مدیره شرکت های گروه کارخانجات داروپخش (فارم دکتر عبیدی ازبکستان)
 • عضو هیأت مدیره شرکت داروسازی امین
 • عضو هیأت مدیره شرکت پخش مکتاف
 • عضو هیأت مدیره شرکت شیمیایی صنعتی امین دارویی سپاهان
 • عضو هیأت مدیره شرکت توسعه کوثر - امین
 • عضو هیأت مدیره شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز "پایا"