صمد قربانی

سوابق کاری و اجرایی

  • شرکت داروسازی مهردارو: از بدو تأسیس