پروپرانولول

شکل دارویی:

قرص های روکش دار 10 ،20 و 40 میلی گرمی

 

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

-هرگونه حساسیت به داروهای مهار کننده گیرنده بتا

-اختلال حافظه و یا عدم توانایی درک مطالب

-در آسم برونش ( بیماری شدید و انسداد ریوی)، برادیکاری سینوس ( ضریان قلب کمتر از 40 ضربه در دقیقه)، وقفه قلبی، وقفه دهلیزی – بطنی درجه دوم وسوم، شوک با منشأ قلبی، نارسایی احتقانی قلب، نارسایی آشکار قلب.

- مصرف انسولین و داروهای خوارکی پایین آورنده قند خون

 

  • ·         مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری: مصرف این دارو در بارداری باید با نظر پزشک متخصص باشد.

پروپرانولول از جفت عبور می کند و لذا با ریسک هیپوگلیسمی ، ضعف تنفسی و کم شدن ضربان قلب برای جنین همراه است.

شیردهی : این دارو وارد شیر مادر می شود و کم شدن ضربان قلب، کبودی، کاهش فشار خون در بعضی از نوزادان که مادرشان دارو را مصرف می کرده اند، دیده شده است

هشدارها و احتیاطات:

سابقه آلرژی، آسم نایژه ای، آمفیزیم یا برونشیت غیر آلرژیک، نارسایی احتقانی قلب، دیابت، پرکاری تیرویید، افسردگی روانی

-با مصرف همزمان داروهای مسدود کننده گیرنده بتا و آدرنژیک یا داروهای مسدود کننده کانال کلسیمی یا کلونیدین، اثرات کاهش فشار خون تشدید می بابد.

-مصرف همزمان با داروهای مهار کننده مونو آمین اکسید از (  نظیر فورازولیدون، پروکاربازین) که باعث افزایش شدید فشار خون می شود، توصیه نمی شود.

-سایمتیدین و مهار کننده آنزیم های کبدی، سبب افزایش سطح خونی پروپرانولول می شوند.

-مصرف همزمان با آمین مقلد سپماتیک (که دارای فعالیت بتا- آدرنرژیک هستند) ممکن است اثرات درمان هر دو دسته دار دار کاهش یابد.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیراست:

تنظیم ضربان قلب:   10 تا 30 میلی گرم :  2 یا 4 تا 3 بار در روز.

آنژین صدری روزانه:  80 تا 20 میلی گرم: 2 یا 4 تا 3 بار در روز.

فشار خون:            10 میلی گرم: 2 بار در روز که تا 640 میلی گرم توسط پزشک می تواند افزایش یابد.

پس از حمله قلبی:   180 تا 240 میلی گرم

درد های میگرنی:    20 میلی گرم (4 بار در روز ) که تا 240 میلی گرم توسط پزشک افزایش می تواند افزاش یابد.

کودکان: درمان فشار خون: 0.5 تا 4 میلی گرم به ازائ هر کیلوگرم وزن بدن به صورت منقسم به دفعات.

 

-          مقدار مصرف دارو در سالمندان باید براساس پاسخ بیمار تعیین شود. در صورت کاهش حساسیت این بیماران به اثر دارو ممکن است افزایش مقدار مصرف لازم باشد که باید مانیتور شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی خود ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، ولی همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

  • عوارض شایع: سرگیجه، ضعف، ضربان سریع و نامنظم قلب، کاهش فشار خون ، اشکال در تنفس، کبودی ناخن، تشنج، سرفه شبانه، تورم دست و پا، خونریزی غیر عادی.

مسمویت و درمان

در صورت مسمویت با این دارو بیمار را باید هر چه سریعتر به بیمارستان منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

  • در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
  • دربسته بندی اصلی نگهداری شود.
  • از قراردادن در معرض نور مستقیم و رطوبت خوداری شود.
  • دوراز دسترس و دید کودکان نگهداری شود.