شرکت پخش رازی 85120000 http://www.razico.ir
  شرکت پخش هجرت 66461091 http://www.hejratco.com/
  شرکت بهستان پخش 84054000 https://behestanpakhsh.com
  شرکت پخش شفا آراد 43039000 http://www.shafaarad.com
  شرکت توزیع دارویی پوراپخش 61983000 http://www.pourapakhsh.com
  شرکت پخش ممتاز 89391 http://www.p-momtaz.com
  شرکت پخش محیا دارو 88468111 http://mahyadarouinc.com/
  شرکت سلامت پخش هستی 24852000 http://www.salamatpakhsh.com
  شرکت پخش طب نوین 44507179 http://www.tebnovin.ir 
  شرکت پخش قاسم ایران 44543072 http://www.ghasemiran.org